Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2019

Lokala perspektiv på havs- och kustplanering : bakgrundsrapport till Ålands landskapsregerings arbete med havsplan

Tunon, Håkan; Kvarnström, Marie

Nyckelord

havs- och kustplanering; Åland

Publicerad i

CBM:s skriftserie
2019, nummer: 116
eISBN: 978-91-88083-24-1
Utgivare: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet