Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2006

Skoglig Rapportering enligt FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet

Petersson Hans, Egnell Gustaf, Strömgren Monika

Publicerad i

Konferens

Skogskonferensen 2006, Skogen - mot oljeberoendet för klimatmålen