Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2019Öppen tillgång

Naturintryckens betydelse på arbetsplatser

Skärbäck, Erik; Bengtsson, Anna; Grahn, Patrik

Nyckelord

natur; utevistelse; hälsa; arbetsliv

Publicerad i

Movium Fakta
2019, nummer: 2019:4Utgivare: MOVIUM