Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2019Öppen tillgång

Handbok för kärlväxtvaliderare

Andersson, Ulla-Britt; Aronsson, Mora; Edqvist, Margareta; Flodin, Per; Karlsson, Thomas; Stridh, Bengt; Sundberg, Sebastian

Nyckelord

handbok; kärlväxter; kärlväxtvaliderare

Publicerad i


Utgivare: Artdatabanken