Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist.

Spörndly, Rolf; Bergkvist, Göran; Nilsdotter-Linde, Nilla; Eriksson, Torsten

Nyckelord

nötkreatur; ersättningsfoder; grovfoderbrist

Publicerad i

SLU Future Food Reports
2019, nummer: 6ISBN: 978-91-576-9650-2, eISBN: 978-91-576-9651-9
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food