Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2020Vetenskapligt granskad

Improved pig welfare at slaughter - pigs' responses to air- or nitrogen foam

Wallenbeck, Anna; Sindhöj, Erik; Berg, Lotta; Lindahl, C.

Publicerad i

Titel: International Society for Applied Ethology : Nordic Region Winter Meeting : 28 - 30 January 2020

Utgivare: International Society for Applied Ethology

Konferens

International Society for Applied Ethology, Nordic Region Winter Meeting, 28-30 januari 2020 at the Estonian University of Life Sciences in Tartu, Estonia.