Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Proceedings (redaktörskap)2006

Proceedings from a Poplar seminar at the Department of Short Rotation Forestry, SLU, Uppsala, Sweden

Christersson Lars, Verwijst Theo
Christersson, Lars (red.); Verwijst, Theo (red.)

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2006, nummer: 3ISBN: 91-576-7157-5
Utgivare: SLU, Institutionen för växtproduktionsekologi