Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2019

Koppling till landsbygd avgör investeringsvilja i inhemsk produktion

Nilsson, Jerker

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2019, nummer: 11, sidor: 29-29