Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensposter, 2019

Avel för färre dräktighetsförluster hos kor

Gullstrand, Patricia; Berglund, Britt

Publicerad i

Konferens

CRU 20 år, 16 November 2019, Humanistiska teatern, Uppsala.