Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020Öppen tillgång

Hållande av hund och katt : Behov av social kontakt och fysisk aktivitet, samt lämplig ålder för avvänjning

Berg, Lotta; De Koning, Dirk-Jan; Fall, Nils; Hansson, Helena; Herlin, Anders Henrik; Hirsch, Elin; Hultgren, Jan; Jacobson, Magdalena; Jensen, Per; Keeling, Linda; Lunner Kolstrup, Christina; Lindsjö, Johan; Littorin, Linnea; Rehn, Therese; Sandberg, Eva; Steen, Margareta; Wall, Helena

Nyckelord

hund; katt; djurvälfärd

Publicerad i

Rapporter från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd
2020, nummer: 2020:1
eISBN: 978-91-576-9724-0
Utgivare: SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, Sveriges lantbruksuniversitet