Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2020Öppen tillgång

Ny teknik för tillsyn av djur på bete

Herlin, Anders Henrik; Hultgren, Jan

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2020, nummer: 30, sidor: 31-33 Titel: Vallkonferens 2020

Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Vallkonferens 2020, 200204-200205, Uppsala, Sverige