Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2020Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Metoder för att bestämma ligninstrukturer i vallväxter

Larsson, Annie; Hedenström, M.; Murphy, M.; Nadeau, Elisabet; Krizsan, Sophie Julie

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2020, nummer: 30, sidor: 70-73
Titel: Vallkonferens 2020: konferensrapport : 4-5 februari 2020
ISBN: 978-91-576-9711-0, eISBN: 978-91-576-9712-7
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Vallkonferens 2020, 4–5 februari 2020, Uppsala, Sverige