Skip to main content
Report, 2018

Nulägesanalys trädgård

Bergstrand, Karl-Johan; Fernqvist, Fredrik; Leo, Jonatan; Levinsson, Anna Elisabeth Kristina; Meijer, Robin; Mogren, Lars; Rosberg, Anna Karin; Spendrup, Sara; Stenberg, Johan A.

Abstract

Rapporten Nulägesanalys - trädgård har genomförts inom ramen för projektgruppen Insatsstyrka trädgård. Syftet med inventeringen har varit att ge svar på vem som jobbar med trädgårdsvetenskap, vilka forskargrupper och med vilka forskningsämnen, samt identifiera framtida arbetsfält inom ämnet trädgårdsvetenskap och därmed ge uppslag för framtida utveckling av forskningsfält, utbildning och samverkan. I detta ingår att kartlägga trädgårdsvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan vid SLU. Nulägesanalysen förväntas därmed ge en grund för fortsatt strategiskt arbete med att utveckla ämnet trädgårdsvetenskap (Horticultural Science) utifrån inventerade resurser och förutsättningar.

Keywords

SLU; nulägesanalys; ämnet trädgårdsvetenskap

Published in


Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Levinsson, Anna Elisabeth Kristina (Levinsson, Anna)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Meijer, Robin
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Stenberg, Johan A. (Stenberg, Johan A)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/104929