Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Nulägesanalys trädgård

Bergstrand, Karl-Johan; Fernqvist, Fredrik; Leo, Jonatan; Levinsson, Anna Elisabeth Kristina; Meijer, Robin; Mogren, Lars; Rosberg, Anna Karin; Spendrup, Sara; Stenberg, Johan A.

Sammanfattning

Rapporten Nulägesanalys - trädgård har genomförts inom ramen för projektgruppen Insatsstyrka trädgård. Syftet med inventeringen har varit att ge svar på vem som jobbar med trädgårdsvetenskap, vilka forskargrupper och med vilka forskningsämnen, samt identifiera framtida arbetsfält inom ämnet trädgårdsvetenskap och därmed ge uppslag för framtida utveckling av forskningsfält, utbildning och samverkan. I detta ingår att kartlägga trädgårdsvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan vid SLU. Nulägesanalysen förväntas därmed ge en grund för fortsatt strategiskt arbete med att utveckla ämnet trädgårdsvetenskap (Horticultural Science) utifrån inventerade resurser och förutsättningar.

Nyckelord

SLU; nulägesanalys; ämnet trädgårdsvetenskap

Publicerad i


Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet