Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2017Öppen tillgång

Hästunderstödd terapi för personer med neurologisk sjukdom eller skada - Utveckling av ett nytt koncept

Pálsdóttir, Anna María; Gudmundsson, Marie; Stengard-Olsson, Ulrika; Berget, Bente; Kyrö Wissler, Sara; Pessah Rasmussen, Hélène

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2017, nummer: 2017:15
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap,Sveriges lantbruksuniversitet