Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017

Hälsofrämjande utemiljöer på Bjellanstrand Gård

Pálsdóttir, Anna María; Kyrö Wissler, Sara; Ode Sang, Åsa

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, nummer: 2017:8
eISBN: 978-91-576-8938-9
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp