Skip to main content
Factsheet, 2020

Utveckling av nya växtbaserade livsmedel - effekt av mjölksyrafermentering

Thompson, Helen O.; Hagström, Gun; Hultberg, Malin

Abstract

Mjölksyrafermentering är en traditionell metod att påverka ett livsmedels kemi och förlänga hållbarheten. Detta arbete fokuserar på effekten av fermentering av ett växtbaserat livsmedel med avseende på proteinkvalitet och  B-vitaminer.

Keywords

växtbaserade livsmedel; mjölksyrafermentering

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap , Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Thompson, Helen O.
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/105307