Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2020Open access

Utveckling av nya växtbaserade livsmedel - effekt av mjölksyrafermentering

Thompson, Helen O.; Hagström, Gun; Hultberg, Malin

Abstract

Mjölksyrafermentering är en traditionell metod att påverka ett livsmedels kemi och förlänga hållbarheten. Detta arbete fokuserar på effekten av fermentering av ett växtbaserat livsmedel med avseende på proteinkvalitet och  B-vitaminer.

Keywords

växtbaserade livsmedel; mjölksyrafermentering

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:5Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap , Sveriges lantbruksuniversitet