Skip to main content
Magazine article, 2020

En perenn revolution i jordbruket?

Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria; Jensen, Erik Steen

Abstract

Det sägs att perenna, dvs. fleråriga, grödor är nästa revolution i jordbruket! I nuläget använder vi redan perenner i våra vallar och betesmarker, men kanske kan perenn stråsäd, t ex Kernza, utgöra ett väsentligt bidrag eftersom den har visat sig ha många miljömässiga fördelar jämfört med till exempel ettårigt vete. Förra året etablerades den första bruksodlingen av Kernza i Europa, i Högestad utanför Ystad.

Published in

YstadNatur
2020, number: 58