Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bok2020Öppen tillgång

”Lärda nyheter” i Peter Hernquists korrespondens till Carl von Linné och Abraham Bäck - med kommentarer och utvikningar

Appelgren, Lars-erik

Sammanfattning

I detta Meddelande nr 55 från Veterinärhistoriska museet har författaren - professor emeritus Lars-Erik Appelgren - gjort ett urval av den korrespondens som Peter Hernquist hade med sina mentorer Carl von Linné och Abraham Bäck under sin vistelse i Frankrike, varvid ”Lärda nyheter” varit en ledstjärna för urvalet. Speciellt har breven till Bäck försetts med författarens personliga kommentarer men även kompletterats med faktaupplysningar från andra källor än breven om berörda nyheter. För att underlätta läsningen har dessa kommentarer omgetts med enkelkonturerad och utvikningarna med dubbelkonturerad ram. Lars-Erik Appelgren har inte bara genom sitt veterinärhistoriska författarskap utan också genom att ställa sina fackliga kunskaper och sin eminenta estetiska läggning till förfogande gjort Veterinärhistoriska museet ovärderliga tjänster. Det är med stor glädje jag noterar att region Uppsala nyligen visat sin uppskattning genom att tilldela Lars-Erik sitt Medicinhistoriska stipendium med motiveringen att de vill ”lyfta fram ett viktigt men ofta förbisett område inom medicinhistorien: veterinärmedicinen”. Med de varmaste gratulationer!

Nyckelord

veterinärhistoria; Peter Hernquist

Publicerad i

Meddelande / Veterinärhistoriska muséet i Skara
2020, nummer: 55, sidor: 4-23
Utgivare: Veterinärhistoriska muséet i Skara