Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2020Öppen tillgång

Samsyn kring mål och strategi avgörande

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

I och med de många fusionerna blir de kooperativa medlemskårerna allt mer heterogena. Det finns ökande skillnader mellan medlemmarnas produktionsinriktningar, geografiska läge och till och med vilka regelverk de lever under samt vad de tycker om sin förening. Många forskare har skrivit om heterogenitet inom kooperativa medlemskårer men med olika utgångspunkter. Å ena sidan har det hävdats att det är bra när medlemmar har olika uppfattningar om hur vad föreningen ska syssla med. Då kan det komma fram bra idéer om produkt- och marknadsutveckling och ekonomisk förvaltning. Andra forskare menar att olikheterna inom medlemskåren kan leda till konflikter. De stridande medlemskategorierna kommer att förlama varandra. Det finns en risk att nödvändiga beslut blir uppskjutna och att olika strategiska beslut blir oförenliga.

Nyckelord

kooperation; medlemskårer; heterogenitet

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2020, nummer: 4, sidor: 34-34