Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020Öppen tillgång

Skogsskötselns inverkan på produktion av älgfoder – långsiktiga analyser med hjälp av Heurekasystemet

Öhman, Karin; Holmström, Hampus

Nyckelord

beslutsstödsystem; optimering; scenarioanalyser; skogsskötsel; älgförvaltning; älgfoder

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
2020, nummer: 515
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet