Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2020Öppen tillgång

Hur påverkas ettåriga grödor av ett varmare klimat?

Morel, Julien; Kumar, Uttam; Ahmed, Mukhtar; Bergkvist, Göran; Halling, Magnus; Parsons, David; Lana, Marcos

Sammanfattning


Nyckelord

ettåriga grödor; jordbruksvetenskap; klimatförändringar; växtodling

Publicerad i

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2020, nummer: 4
Utgivare: Institutionen för norrländsk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet