Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Annat bidrag i vetenskaplig tidskrift2020Öppen tillgång

Temperature spikes snuff out Earth's biodiversity

McCallum, Erin

Publicerad i

Journal of Experimental Biology
2020, Volym: 223, nummer: 9, artikelnummer: jeb214270Utgivare: COMPANY BIOLOGISTS LTD

  UKÄ forskningsämne

  Klimatforskning
  Ekologi

  Publikationens identifierare

  DOI: https://doi.org/10.1242/jeb.214270

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/106897