Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006Öppen tillgång

Studier av aggregatstabilitet och risker för jord- och fosforförluster i två långliggande jordbearbetningsförsök

Etana Ararso, Rydberg Tomas

Publicerad i

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2006, nummer: 51
Utgivare: SLU/Markvetenskap/Jordbearbetning

   SLU författare

  • Etana, Ararso

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
   • Rydberg, Tomas

    • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Jordbruksvetenskap

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/10722