Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2020Öppen tillgång

Fjällbacka, Västerhavet, 1989–2019; Torhamn, södra Egentliga Östersjön, 2002–2019; Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön, 1981–2019; Holmöarna, Bottniska viken, 1989–2019

Mustamäki, Noora; Franzén, Fredrik; Persson, Staffan; Tollerz Bratteby, Ulrika; Tärnlund, Susanne; Pettersson, Mikael; Olsson, Jens; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Sköld, Martin

Sammanfattning

Inom den nationella miljöövervakningen av kust och hav bedrivs årligen sedan slutet av 1980-talet ett program för integrerad kustfiskövervakning i fyra nationella referensområden, ett vardera i Bottniska viken, Egentliga Östersjön, södra Egentliga Östersjön och Västerhavet. Syftet med programmet är att kartlägga fiskbeståndens status samt fiskens hälsotillstånd och miljögiftsbelastning för att upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, miljögifter, klimatförändringar och andra miljöfaktorer. Detta faktablad sammanfattar resultaten från den integrerade kustfiskövervakningen i alla fyra områden under tidsperioden 1980–2019.

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2020, nummer: 2020:1
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet