Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2020Öppen tillgång

Utveckling av näringsladdad broccolisoppa

Olsson, Marie; Löfström, Charlotta; Bergman, Penny; Hagström, Gun; Nilsson, Anna E.; Ekblad, Jenny; Hamberg, Lars; Nilsson, Ulla

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2020, nummer: 2020:9
Utgivare: Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Trädgårdsvetenskap/hortikultur
    Livsmedelsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/107316