Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2020Vetenskapligt granskad

Contemporary Land Questions in Sweden, Far-Right Populist Strategies and Challenges for Inclusionary Rural Development

Ferrari, Cristian Alarcon

Sammanfattning

This article analyses the rural politics and discursive strategies of the Sweden Democrats political party and contrasts them with the politics of movements proposing inclusionary rural development in Sweden. The article examines political and media documents on rural issues produced by the Sweden Democrats, uses documents of and interviews with representatives of rural development initiatives in Sweden and analyses relevant forest owners' magazines. The results show that the defence of property rights and exclusionary politics are a prominent part of the populist strategy of the Sweden Democrats in rural areas and that technological development and mechanisation of forestry and agriculture become crucial challenges in articulating political efforts for inclusionary rural development in Sweden. The article concludes by highlighting differences between the Sweden Democrats' populist strategies and the political efforts to build inclusionary rural politics in the context of contemporary land questions in Sweden.

Nyckelord

land questions; populist strategy; far-right party; rural politics; inclusionary rural development; Sweden

Publicerad i

Sociologia Ruralis
2020, Volym: 60, nummer: 4, sidor: 833-856
Utgivare: WILEY

  Globala målen

  SDG16 Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

  UKÄ forskningsämne

  Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

  Publikationens identifierare

  DOI: https://doi.org/10.1111/soru.12319

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/107771