Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020Öppen tillgång

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2019

Åkesson, Mikael; Svensson, Linn

Sammanfattning

Under inventeringsperioden 2019/2020 påvisades 45 familjegrupper av varg i Skandinavien. Inför parningssäsongen 2019 fanns i en av dessa familjegrupper en revirmarkerande immigrant och i fem av fallen revirmarkerande F1:or, d.v.s. avkommor till immigranterna i Galven/Prästskogen eller Kynna 2. Den genomsnittliga inavelskoefficienten bland avkommorna i familjegrupperna under vintern 2019/2020 (F= 0,24) visade en minskning med 0,01 i förhållande till vintern innan.

Publicerad i

Rapport från Viltskadecenter
2020, nummer: 2020:1ISBN: 978-91-985247-2-7, eISBN: 9789198524727
Utgivare: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet