Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2001

Sjukdomar och skadedjur på dill

Forsberg, Ann-Sofi

Sammanfattning

Dill är en gammal kulturväxt som härstammar från Främre Asien och Indien som också har förekommit naturligt i de europeiska länderna runt Medelhavet. I Egypten och i Romarriket användes dill främst som medicinalväxt. Hit upp till Norden kom dillen på 1100-1200-talet och har alltsedan dess varit en viktig kryddväxt. Såväl blad- som krondill odlas i Sverige. Bladdill odlas både för fårskvarnförsäljning och till djupfrysning. Krondill säljs numera huvudsakligen på färskvarnmarknaden sedan livsmedelsindustrins odling av krondill för inläggningar har upphört. 

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2001, nummer: 130 T
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Horticulture

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108336