Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2006Öppen tillgång

Kvalster på äpple

Tornéus, Christer

Sammanfattning

Detta faktablad behandlar de kvalster, som kan orsaka skada på äpple-röttfruktträdsspinnkvalster och två olika arter av gallkvals ter. Mer allmänt om kvalster finns behandlat i faktablad 180 T.

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2006, nummer: 196 T
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Trädgårdsvetenskap/hortikultur

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108460