Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2008

Mjöllöss ("vita flygare") i växthus

Nedstam, Barbro

Sammanfattning

Växthusmjöllusen, Trialeurodes vaporariorum, och bomullsmjöllusen, Bemisia tabaci, är två subtropiska mjöllusarter som invaderat våra växthus. Den förra för minst 100 år sedan, den senare, som ännu inte etablerats permanent, fr.o.m. 80-talet. Sverige är skyddad zonför bomullsmjöllusen, vilket innebär rapportskyldighet till J ordbruksverket om den påträffas. Det finns också inhemska mjöllusarter på odlade växter. Särskilt vanliga är en på rododendron,Massileurodes (tidigare Dialeurodes) chittendeni, en på jordgubbar,Aleyrodes lonicerae och ytterligare en, A proletella, på kålväxter m.m. Dessa angriper normalt inte våra växthuskulturer. Möjligen kan A lonicerae komma in på växthusodlade jordgubbar och A proletella på julstjärnor, men inga skador är hittills rapporterade.

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2008, nummer: 24 T
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Horticulture

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108466