Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2001Öppen tillgång

Skadedjur på olvon

Pettersson, Maj-Lis

Sammanfattning

Olvonbuskar kan skadas mycket allvarligt av bladlöss och av olvonbaggen. Särskilt utsatt för bladlusangrepp är luktolvon (Viburnum carlesii), vars prydnadsvärde helt går förlorat vid angrepp av olvonbladlusen (Aphis viburni). På glattbladiga arter och sorter, särskilt olvon (V. opulus) och snöbollsbuske C\~ opulus 'Roseum') är de unga skottenmycket ofta angripna av betbladlusen (bönbladlusen) (Ap his fabae) och bladen uppätna av olvonbaggen (Pyrrhalta viburni). På platser där planteringens estetiska värde har mycket stor betydelse bör ovan nämnda olvon inte planteras.

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2001, nummer: 32 T
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Pettersson, Maj-Lis

   • Institutionen för entomologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Trädgårdsvetenskap/hortikultur

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108471