Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2004Öppen tillgång

Knäpparlarver och knäpparlarvskador

Nilsson, Christer

Sammanfattning

Knäpparna tillhör skalbaggarna. Den fullbildade insekten kan, om den vänds på rygg, slunga sig upp i luften och komma nerpå rätt köl. Härvid hörs ett svagt knäppande ljud, något som givit gruppen dess namn. Av de ca 80svenska arterna är endast ett fåtal skadegörare och till dem hör arter inom bl. a. släktet Ag riotes. 

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2004, nummer: 6 T
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Nilsson, Christer

   • Institutionen för växtvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Trädgårdsvetenskap/hortikultur

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108484