Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2007

Ullöss (ullsköldlöss)

Nedstam, Barbro

Sammanfattning

Familjen ullsköldlöss, Pseudococcidae (eng. mealybugs), hör till överfamilj Coccoidea inom sköldlössen. Ullöss är en äldre och inarbetad svensk benämning som används i detta faktablad. Även benämningen bomullslöss har tidigare använts som svenskt namn på denna familj. I svensk natur och inomhus förekommer bara ett 30-tal arter, medan det i världsfaunan beräknas finnas omkring två tusen arter. De flesta hör till subtropiska och tropiska områden. De arter, som har etablerats som skadedjur i växthus och gröna inomhusmiljöer världen över, lever ofta på långlivade bladväxter. Där kan de, liksom övriga sköldlöss (se Faktablad 98 T), vara svåra att bli av med. 

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, nummer: 65 T
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Horticulture

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108489