Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2001Öppen tillgång

Rhizoctonia-svampar hos trädgårdsväxter

Norin, Ingegerd

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2001, nummer: 34 T
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Trädgårdsvetenskap/hortikultur

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/108529