Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005Öppen tillgång

Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS : statistisk utvärdering och förslag till design

Glimskär, Anders; Löfgren, Per; Ringvall, Anna

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
2005, nummer: 146
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges lantbruksuniversitet