Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2018

Sjöar i fjällen och skogslandskapet svälter

Huser, Brian; Futter, Martyn

Sammanfattning

Fosforhalterna minskar kraftigt i sjöar i många länder, exempelvis i Finland, Kanada, Norge och Sverige. Näringshalterna är så pass låga att vissa vattenorganismer kan ha svårt att överleva. Men varför svälter sjöarna? Hittills har ingen hittat orsaken, men nu visar forskning och data från miljöövervakningen att förändringar i klimat och atmosfäriskt nedfall kraftigt påverkat sjöarna de senaste decennierna.

Publicerad i


Utgivare: Havsmiljöinstitutet