Skip to main content
Factsheet, 2020

Proteinkvalitet i vetelinjer med främmande kromosomfragment

Henriksson, Tina; Johansson, Eva

Abstract

Vetelinjer som innehåller främmande kromosomfragment uppvisade en stor variation i proteinkvalitet, med linjer som innehöll både högre proteinkoncentration i kärnan och högre glutenstyrka jämfört med mätarsorten Dragon. Ett påfallande starkt gluten påträffades framför allt i vetelinjer som innehöll kromosomfragment av strandråg samt i vetelinjer som innehöll vissa kromosomer från råg. Hög proteinkoncentration i kärnan erhölls framför allt i vissa linjer som innehåller kromosom 1 från råg. Det unika vetematerialet som undersökts i detta projekt, har tagits fram genom korsningar mellan olika vetelinjer och rågvete samt andra närbesläktade gräs till vete, och materialet har tidigare visat sig innehålla unika resistensgener som för närvarande överförs till vete anpassade för odling i olika delar av världen. Resultaten från detta projekt indikerar att materialet även innehåller unika gener som påverkar proteinkvaliteten signifikant utöver att materialet innehåller resistensgener. Stora möjligheter finns därmed att använda materialet för förädling av unik bakningskvalitet, samt för at förstå grundläggande egenskaper hos proteinerna som påverkar bakningskvaliteten.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:10
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Henriksson, Tina
Lantmännen Lantbruk
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Food Science
Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/109098