Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2020Öppen tillgång

Bedövningsmetoder för gris vid slakt

Wallgren, Torun; Wallenbeck, Anna; Berg, Lotta

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2020, nummer: 51
Utgivare: Avdelningen för Miljö, omsorg och djurhälsa, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet