Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2020Öppen tillgång

Hälsofrämjande utemiljöer

Bengtsson, Anna; Åshage, Anna; Burman, Robert; Oher, Nina

Sammanfattning

I detta faktablad beskrivs upplägg och resultat från tre projekt där forskare använt och utvecklat modeller och verktyg för hur forskning kan komma in i design- och planeringsprocesser – det vill säga evidensbaserad design (EBD)

Publicerad i

Movium Fakta
2020, nummer: 2020:4Utgivare: Tankesmedjan Movium, Sveriges lantbruksuniversitet