Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2019Öppen tillgång

Nya rön om vitmossodling väckte intresse

Kling, Monica; Jordan, Sabine

Sammanfattning

Vitmossodling i stor skala på avslutade torvtäkter skulle minska utsläppen av växthusgaser, säkerställa odlingssubstrat och bidra till flera av de svenska miljömålen. Det konstaterades under ett seminarium vid SLU i Uppsala, som forskaren Sabine Jordan och Institutionen för mark och miljö stod värd för.

Publicerad i

Svensk Torv
2019, nummer: 3, sidor: 4-5