Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006Öppen tillgång

Växtplanktons rehabilitering i försurade sjöar efter kalkning : Resultat från IKEU-sjöar

Willen, Eva

Nyckelord

försurning; vatten; kalkningseffekter; växtplankton

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2006, nummer: 2006:11
Utgivare: Institutionen för Miljöanalys