Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2020Öppen tillgång

Ökat arealbehov gör ekologisk produktion sämre för klimatet

Nilsson, Jerker

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2020, nummer: 12, sidor: 26-26