Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2020Öppen tillgång

Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre

Schroeder, Martin; Weslien, Jan

Nyckelord

skyddade områden; reservat; granbarkborre; angripna träd; fiender; spridning; risk för skador

Publicerad i

Fakta. Skog
2020, nummer: 2020:3
Utgivare: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet