Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2020Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Effect of vegetation removal on soil erosion and bank stability in agricultural drainage ditches

Avilés, Daniel; Wesström, Ingrid; Joel, Abraham

Sammanfattning

Maintenance of agricultural drainage ditches can be difficult to optimize if farmers have no guidelines on where to target their maintenance efforts. A main concern is whether ditch banks will experience soil erosion or mass movement (failure). In order to help identify sites that are more likely to experience soil erosion and/or mass movement, soil susceptibility to detachment was assessed in this study using a cohesive strength meter (CSM) and measurements of shear strength in unsaturated direct shear tests. The results showed that soil roots play an important role in stabilizing ditch banks against mass movement and in reducing the rate of soil detachment. A positive stabilizing effect was detected by CSM and confirmed by shear strength measurements. The conclusion is that native vegetation should be maintained on ditch banks, instead of being removed during maintenance work as is currently the case

Nyckelord

bank erosion; roots density; soil shear strength; ditch status evaluation; ditch management

Publicerad i

Land
2020, Volym: 9, nummer: 11, artikelnummer: 441

   SLU författare

   • Globala målen

    Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald
    Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
    Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

    UKÄ forskningsämne

    Miljö- och naturvårdsvetenskap
    Markvetenskap
    Miljöledning

    Publikationens identifierare

    DOI: https://doi.org/10.3390/land9110441

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/109487