Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2020Peer reviewed

Mjölkproduktion med stora ensilagegivor över en hel laktation

Lindberg, Mikaela; Karlsson, Johanna; Holtenius, Kjell

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2020, number: 30, pages: 89-91
ISBN: 978-91-576-9711-0, eISBN: 978-91-576-9712-7
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Vallkonferensen, 200204-200205, Uppsala Sweden