Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2020Öppen tillgång

Hur väljer tranor fält för födosök?

Nilsson, Lovisa; Bunnefeld, Nils; Persson, Jens; Jarnemo, Anders; Levin, Maria; Månsson, Johan

Publicerad i

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2020, nummer: 2020:3eISBN: 978-91-985247-9-6
Utgivare: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet