Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2020Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Tal om de på Djur anställde Röns och Försöks opålitelighet vid tillämpningen på Människan kropp … - Referat och kommentarer.

Appelgren, Lars-erik

Publicerad i

Svensk Medicinhistorisk Tidskrift
2020, Volym: 24, nummer: 1, sidor: 163-179