Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2020

Fladdermusfaunan i Sverige - Arternas utbredning och status 2020

De Jong, Johnny; Blank, Sofia; Ebenhard, Torbjörn; Ahlén, Ingemar

Publicerad i

Fauna och flora
2020, Volym: 115, nummer: 3, sidor: 2-16